- Opintojen tukeminen ja opetuksen kehittäminen opintopolun eri vaiheissa
  maanantai, 02.01.2012


> Julkaisut

OTE hankkeessa julkaistua

Julkaisu Kehittymisohjelma Otetta opetukseen –projektitöistä. Katja Laurinolli (toim.) Tiede + Teknologia 23/2011 Aalto-yliopisto, Aalto PRO. Unigrafia 2011.
http://lib.tkk.fi/TIEDE_TEKNOLOGIA/2011/isbn9789526044453.pdf

http://lib.tkk.fi/TIEDE_TEKNOLOGIA/2011/isbn9789526041865.pdf Oppaiden opas -vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Eeva Myller (toim.)  Tiede + Teknologia 14/2011 Aalto-yliopisto, Aalto PRO. Multiprint 2011.

Reflektori 2010. Tekniikan opetuksen symposium 9.-12.12.2010. Symposium-julkaisu (pdf)Eeva Myller (toim). Dipoli-raportit / Dipoli-Reports B 2010: 1. Aalto-yliopisto, Koulutuskeskus Dipoli. Multiprint 2010.  

Tunnista, kehitä, arvioi - vaikuttavia käytäntöjä opetuksen ja opetussuunnitelmien kehittämiseen. Rutanen, Rahkonen, Jutila (toim.). Oulun yliopisto 2010.(pdf )

Jaa ohjausta, vai? Opinnäytetyön ohjauksen käytäntöjä tekniikan alan yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Katja Laurinolli (toim.) 2011. Aalto-yliopisto, Tiede + Teknologia 2/2011, Edita. (pdf ).

Elina Kuusela & Katja Laurinolli, Sulautuva opetus ja verkkovuorovaikutus diplomityöseminaarin kehittämisessä. PedaForum -lehti 2010/2 (pdf )

Otetta opetukseen - Portfolio OTE-hankkeen kehittymisohjelman projektitöistä (julkaisematon pdf )

Artikkeleita konferenssijulkaisuissa

Eeva Myller, Outi Huvinen, Anna-Kaarina Kairamo: Networking Opportunities and Challenges in Developing Teaching and Counselling in EE (pdf). Joint International IGIP-SEFI Annual Conference 2010, Trnava, Slovakia. Ladattavissa pdf

Katriina Schrey-Niemenmaa & Mervyn Jones: Diversity is a Necessity (pdf). Joint International IGIP-SEFI Annual Conference 2010, Trnava, Slovakia. 

Opintopolun sujuvoittamista postereiksi kiteytettynä

Uutta voimaa opettajatuutorointiin (pdf). Reflektori 2010. Tekniikan opetuksen symposium 9.-12.12.2010 

Yhteistoiminnallinen oppiminen ja jatkuva kirjallinen arviointi (pdf). Reflektori 2010. Tekniikan opetuksen symposium 9.-12.12.2010

Ohjelmointikerho: ohjelmoinnin opiskelua kavereiden kanssa (pdf). Reflektori 2010. Tekniikan opetuksen symposium 9.-12.12.2010

Kohti osaamisperusteista opetussuunnitelmaa (pdf). Reflektori 2010. Tekniikan opetuksen symposium 9.-12.12.2010.

Opiskelutaitojen kehittäminen ja erilaisten oppijoiden huomioiminen (pdf). Reflektori 2010. Tekniikan opetuksen symposium 9.-12.12.2010.

Opiskelutaitojen ja opetusmenetelmien kehittäminen matematiikassa (pdf). Reflektori 2010. Tekniikan opetuksen symposium 9.-12.12.2010

Koulutusohjelmien pullonkaulat: tunnista, kehitä, arvioi (pdf). Reflektori 2010. Tekniikan opetuksen symposium 9.-12.12.2010

Opinnäytetyöoppeja opiskelijalle (pdf). Reflektori 2010. Tekniikan opetuksen symposium 9.-12.12.2010

Ohjausta ohjaajalle (pdf). Reflektori 2010. Tekniikan opetuksen symposium 9.-12.12.2010 

Joustavuutta opiskeluun työssäkäynnin ohella - sisällöllinen ja menetelmällinen joustavuus (pdf). Reflektori 2010. Tekniikan opetuksen symposium 9.-12.12.2010